Welkom bij Vastgoed Strategie & Ontwikkeling Projecten, uw partner in gebouw- en gebiedsontwikkeling. VS&OP vertaalt uw vastgoedplannen in tastbare, ‘future proof’ resultaten. Zowel in de publieke als de private sector. Vanaf de eerste initiatieffase tot en met de realisatie en oplevering kunt u rekenen op onze deskundige en praktische inzet.

homepic1.jpg

Over VS&OP Projecten

VS&OP is voor zakelijke opdrachtgevers, institutionele beleggers, woningcorporaties en overheden een uitstekende partner. U kunt bij VS&OP terecht voor doordacht en doelmatig advies over en management van uw vastgoedplannen.

homepic2.jpg

Visie

Vastgoed is statisch, maar maakt deel uit van een dynamische omgeving. Bij de ontwikkeling van een locatie brengt VS&OP de wensen en dynamiek in kaart om optimale resultaten te bereiken.

homepic3.jpg

Organisatie

Met een overzichtelijk team van medewerkers aangevuld met vastgoedprofessionals uit diverse disciplines geven wij invulling aan gedegen vastgoedontwikkeling.

homepic4.jpg

Werkwijze

VS&OP werkt aan projecten in elke fase vanaf initiatief tot en met oplevering voor uiteenlopende partijen. Wij houden voor u de planning, kosten en kwaliteit nauwgezet in de gaten. Hands on! In denken en handelen zijn wij pragmatisch en doortastend.

homepic5.jpg

Expertise

Wij bezitten een uitgebreide expertise op het terrein van de gebouw- en gebiedsontwikkeling alsmede herontwikkeling en stedelijke herstructureringen. De synergie van het werken voor zowel private als publieke op- drachtgevers leidt tot een pragmatisch, hoog kennisniveau.

homepic6.jpg

Projecten

VS&OP werkt onder andere aan het ontwerp en realisatie van projecten uit de segmenten woningbouw, onderwijs- en zorghuisvesting en commercieel vastgoed of een combinatie van deze segmenten.